auag-ESGO-ETF-vit.png

Nedräkning till lansering

AuAg Fonder kommer lansera Sveriges första ETF med global inriktning. Nedan presenteras lite information om ETFen, samt vart i processen vi befinner oss.

Partners:

 • Concept design - AuAg

 • ETF provider - HANetf

 • Index provider - Solactive

 • ESG data provider - Sustainalytics

En ETF (Exchange Traded Fund) är en fond som går att köpa och sälja precis som en aktie. För att skapa en ETF behöver man gå igenom stegen nedan.

 1. Definiera investeringsstrategi och Indexet som ETFen ska följa ✅

 2. Skicka in för legalt godkännande hos CBI (Central Bank of Ireland) ✅

  1. Feedback från CBI runda 1 ✅

  2. Feedback från CBI runda 2 ✅

  3. Feedback från CBI runda 3 ✅

  4. Feedback från CBI runda 4 ✅

  5. Slutgiltigt godkännande av CBI ✅

 3. Lansera index - Solactive AuAg ESG Gold Mining Index

 4. Färdigställande av produkten ✅​

  • Tickers

   • ​London Stock Exchange (USD) - ESGO

   • London Stock Exchange (GBP) - ESGP

   • Frankfurt Stock Exchange (EUR) - ZSG0

   • Milano Stock Exchange (EUR) - ESGO

 5. Initiera listningsprocess ⏱

  1. 10 dagars ledtid för listning på London Stock Exchange

  2. Listning på Frankfurt och Milano Stock Exchange 10 dagar efter London

   1. Med noteringen i Frankfurt blir ETFen och KIID tillgänglig på Nordiska plattformar (t.ex. Avanza och Nordnet)

 6. ETFen tillgänglig för handel (låt oss återkomma)