Vad är en ETF?

Vad är en ETF?

En ETF (Exchange Traded Fund), eller börshandlad fond, är en fond man kan handla precis som en aktie. En ETF/Börshandlad fond är alltså en investeringsportfölj som kan bestå av exempelvis aktier, råvaror eller räntor, och går att köpa och sälja i realtid. Detta till skillnad mot en daglighandlad fond som enbart har en stängningskurs per dag.

En ETF är en investeringsprodukt som möjliggör en diversifierad exponering mot en sektor, eller ett index, utan att behöva sätta ihop portföljen själv.

En ETF följer ett underliggande index, t.ex. följer guldgruvbolags-ETF:en AuAg ESGO ETF indexet AuAg Solactive ESG Gold Mining Index.

Hur köper man en ETF?

ETF:er kan man köpa och sälja på samma ställe som där man handlar aktier. De hittas enklast genom att söka på ETF:ens namn, ticker, eller ISIN-kod.

Vad kostar det att investera i en ETF?

Den avgift man får betala för att handla ETF:er är oftast lägre än avgiften för daglighandlade fonder. Avgiften består vanligtvis av två delar:

  1. Courtage – den avgift du betalar när du köper och säljer en ETF. Samma avgift som när du köper och säljer aktier

  2. Förvaltningsavgift – Löpande avgift som täcker kostnaderna för att förvalta och driva en ETF. Denna avgift brukar ligga inom intervallet 0,2-0,8% och beror på hur ETFen är konstruerad, och dess inriktning.

Mer information om en specifik ETFs avgifter finns i produktens faktablad.

Vilka olika typer av ETF:er finns det?

Det finns flera olika typer av ETF:er

  • Aktie-ETF:er - Följer ett aktieindex, t.ex. globala storbolag, småbolag i asien, osv.

  • Obligations-/Ränte-ETF:er – Innehåller räntebärande instrument

  • Råvaru-ETF:er – Ett smidigt sätt att komma åt investeringar i råvaror som guld, silver, koppar, litium, och olja. Underliggande tillgångar i ETFen kan vara derivat, eller certifikat som.

  • Hållbarhets-ETF:er – Har en investeringsstrategi som främjar hållbarhet och tar ESG-faktorer i beaktning.