Investera i Grön Teknik

Att investera i Grön Teknik

Mänskligheten står inför en viktigt uppgift, att genomföra en omställning till en hållbar värld. För att kunna realisera detta behöver vi utveckla produkter inom området grön teknik (green technology, eller green tech). Det är dessa produkter som möjliggör omställningen till en hållbar värld, och några exempel på sådana produkter är solceller, batterier och bränsleceller.​

För att kunna accelerera denna utveckling krävs det att investeringar i detta område så att de bästa företagen och produkterna premieras. Genom att investera i green tech bidrar man till accelerationen av denna omställning.

Vad är Grön Teknik?

Produktion av miljövänlig energi

Minskad energiförbrukning, minskade utsläpp samt återvinning

Energilagring

Hur kan man investera i grön teknik?

Det finns flera olika sätt att investera i green tech:​

Aktier

Köpa aktier i de bolag som skapar green tech-produkter.

Grön-teknik-fond

Investera i en fond som ger exponering mot en portfölj av aktier med inriktning på grön teknik. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot green tech. Det finns två typer av fonder:

  • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.

  • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Ett exempel på en fond med inriktning på grön teknik är AuAg Precious Green.