Hållbara Investeringar & Hållbara Fonder

Hållbara Investeringar

Hållbara investeringar handlar om att investera för att skapa långsiktigt god avkastning samtidigt som man bidrar till en mer hållbar framtid. Denna typ av investeringar är främst fokuserade kring förbättring av miljö, sociala aspekter, samt bolagsstyrning. En drivkraft bakom denna typ av investering är ett flertal globala mål som satts upp, bl.a. FNs 17 globala hållbarhetsmål.

Definitionen av en hållbar investering har länge varit otydlig, och därför har EU tagit fram en ny förordning (SFDR) för att klassificera denna typ av investeringar. Detta kommer möjliggöra att man som investerare lättare kan förstå och jämföra olika typer av hållbara investeringsalternativ.

Hållbara Fonder

En av de vanligaste typerna av hållbara investeringar är fonder. De flesta fonderna har en hållbarhetspolicy där de förklarar inriktningen på fonden med fokus på hållbarhet. Där förklaras bl.a. vad fonden avser att investera i, men även vad den inte investerar i.

EUs taxonomi (SFDR) klassificerar fonder baserat på vilket hållbarhetsmål den har. Mörkgröna fonder är de som har hållbarhet som mål och adresserar artikel 9 i taxonomin. De fonder som främjar hållbara egenskaper kallas ljusgröna och adresserar artikel 8. Resterande fonder går under kategorin "övriga fonder" och adresserar artikel 6.

AuAg Fonder och hållbarhet

AuAg Fonder främjar hållbarhet i samtliga fonder. Hållbarhet är ett viktigt område, och det är särskilt viktigt när man jobbar med bolag som har en stor inverkan på miljön, men samtidigt spelar en viktig roll i den gröan transformationen. Läs mer om AuAg Fonder's syn på hållbarhet här.

Ett exempel på en fond med inriktning på green tech är AuAg Precious Green.