Investera i ädelmetaller

Att investera i ädelmetaller

Ädelmetaller spelar en viktig roll i en väldiversifierad portfölj. Priset på metallerna är okorrelerade med den breda aktiemarknaden, vilket gör att de fungerar som ett skydd i portföljen. Att ha flera okorrelerade tillgångar bidrar till en högre riskjusterad avkastning. Ädelmetaller har spelat en viktig roll historiskt för mänskligheten, både då de används som pengar, men också i teknik. Detta på grund av metallernas unika egenskaper.

Vad är en ädelmetall?​

Ädelmetaller hör till de grundämnen som reagerar väldigt lite med sin omgivning i jämförelse med andra metaller. Det finns åtta ädelmetaller där de mest kända är guld, silver, koppar, palladium och platina. Utöver dessa klassas även rutenium, rodium, osmium, och iridium som ädelmetaller.

Ädelmetaller är unika på grund av deras fysiska och kemiska egenskaper.

 • Ledningsförmåga: Silver är det grundämne som har bäst ledningsförmåga av både elektricitet och värme. Detta gör metallen till en viktigt beståndsdel i bl.a. batterier, solceller och elmotorer.

 • Korrosion: Ädelmetaller, framförallt guld, är också motståndskraftiga mot korrosion, vilket gör att de ofta används i produkter där det är viktigt att undvika korrosion, t.ex. i kontakter och reflektorer.

 • Katalysator: Flera av ädelmetallerna används som katalysatorer. Platina, Palladium och Rodium används i bilars katalysatorer för att rena avgaserna från förbränningsmotorn.

Hur kan man investera i ädelmetaller?

Det finns flera olika sätt att investera i ädelmetaller

 • Fysiskt: Man kan köpa ädelmetaller direkt och äga den fysiska råvaran.

 • ETCer (Exchange Traded Commodities): Genom att köpa en ETC kan du få exponering mot den fysiska råvaran, men du slipper sköta förvaringen själv.

 • Derivat: Investeringsprodukter som följer priset på silver, men där du har en motpartsrisk mot utfärdaren av produkten.

 • Aktier: Aktiepriset på gruvbolagen som utvinner ädelmetaller är starkt kopplat till spotpriset. Gruvbolagsaktier rör sig ofta mer än priset på den underliggande tillgången eftersom du även adderar en bolagsrisk. Detta medför att aktien går upp mer när t.ex. spotpriset går upp, och tvärtom.

 • Fonder: Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot ädelmetaller. En fond kan innehålla något av de alternativen som är listade ovan. Det finns två typer av fonder:

  • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.

  • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Exempel på en fonder med inriktning på ädelmetaller är AuAg Silver Bullet och AuAg ESGO ETF.