Att investera i guld

Guld som en investering​

Guld är en tillgång som spelar en viktig roll i en investeringsportfölj. Dess låga korrelation med den breda aktiemarknaden medför en högre riskjusterad avkastning till en portfölj som till en hög grad består av aktier och räntor.

Historiskt har guld fungerat som ett effektivt portföljskydd, både mot osäkerheter/volatilitet i marknaden, samt som ett skydd mot inflation.

Hu investerar man i guld?

Det finns flera olika sätt att investera i guld:

  • Fysiskt guld: Man kan köpa den fysiska råvaran och förvara den hemma, eller på en annan säker plats.

  • ETCer (Exchange Traded Commodities): Genom att köpa en ETC äger du fysiskt guld, men du slipper sköta förvaringen själv.

  • Derivat: Investeringsprodukter som följer priset på guld, men där du har en motpartsrisk mot utfärdaren av produkten.

  • Aktier: Aktiepriset på gruvbolagen som utvinner guld är starkt kopplat till spotpriset för guld. Gruvbolagsaktier rör sig ofta mer än priset på den underliggande tillgången eftersom du även adderar en bolagsrisk. Detta medför att aktien går upp mer när t.ex. guldpriset går upp, och tvärtom.

  • Fonder: Det finns olika typer av guldfonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot guld. En fond kan innehålla något av de alternativen som är listade ovan. Det finns två typer av fonder:

    • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.

    • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Hur köper man guld

Bästa guldfonden

Ett exempel på en guldgruvbolagsfond är AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF.