Investera i Koppar

Investera i Koppar

Koppar är en av flera viktiga metaller som kommer behövas i omställningen till en grön och hållbar värld. Elektrifieringen av vårt samhälle är en stark drifkraft till dess ökade efterfrågan vilket också gör metallen intressant från ett investeringsperspektiv. Denna text kommer gå igenom varför Koppar kan vara bra att exponera sig mot i en investeringsportfölj, samt hur man kan gå till väga för att investera.

Varför investera i Koppar?

Koppar (Cu i det periodiska systemet), är den metall som leder elektricitet näst bäst (efter silver). Eftersom koppar är billigare än silver används metallen främst när det krävs större volymer.

Efterfrågan på koppar förväntas öka de kommande åren, en stor anledning till detta är elektrifieringen av vårt samhälle. Eftersom koppar används i kablar, elmotorer, batterier, osv. kommer en ökad efterfrågan på dessa produkter påverka metallpriset.

Att investera i de råvaror som krävs för att skapa en grön framtid kan vara en bra strategi för att få en diversifiering av sin portfölj mot råvaror, samt om man inte vet vilka företag som kommer bygga de bästa produkterna av råvaran. Genom att äga råvaran direkt, eller företagen som utvinner råvaran kan man få en renare exponering mot en framtida prisuppgång i råvaran.

Hur kan man investera i koppar?

Det finns flera olika sätt att investera i litium:​

  • Aktier: Köpa aktier i de företag som skapar utvinner råvaran.

  • Fonder: Investera i en fond som ger exponering direkt mot råvaran, eller de företag som utvinner råvaran. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar. Det finns två typer av fonder:

    • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.

    • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Ett exempel på en fond som ger exponering mot bolag som utvinner koppar är AuAg Precious Green.