Investera i Litium

Investera i Litium

Litium är en av flera viktiga metaller som kommer behövas i omställningen till en grön och hållbar värld. Elektrifieringen av vårt samhälle är en stark drifkraft till dess ökade efterfrågan vilket också gör metallen intressant från ett investeringsperspektiv. Denna text kommer gå igenom varför Litium kan vara bra att exponera sig mot i en investeringsportfölj, samt hur man kan gå till väga för att investera.

Varför investera i Litium?

Litium hör till gruppen alkalkiska jordartsmetaller och är en viktigt beståndsdel i bl.a. batterier. Metallens egenskaper ger batterier hög energidensitet och längre hållbarhet än dess föregångare. Litiumjonbatterier är den vanligaste typen av batterier som tillverkas av metallen och används i bl.a. mobiltelefoner, elbilar och datorer. Efterfrågan på denna typ av batterier förväntas öka de kommande åren, en stor anledning till detta är omställningen till en elektrifierad fordonsflotta. De flesta stora biltillverkarna idag har gått ut med att de kommer fasa ut tillverkningen av traditionella förbränningsmotorer och helt övergå till eldrift.

Att investera i de råvaror som krävs för att skapa en grön framtid kan vara en bra strategi för att få en diversifiering av sin portfölj mot råvaror, samt om man inte vet vilka företag som kommer bygga de bästa produkterna av råvaran. Genom att äga råvaran direkt, eller företagen som utvinner råvaran kan man få en renare exponering mot en framtida prisuppgång i råvaran.

Hur kan man investera i litium?

Det finns flera olika sätt att investera i litium:​

  • Aktier: Köpa aktier i de företag som skapar utvinner råvaran.

  • Fonder: Investera i en fond som ger exponering direkt mot råvaran, eller de företag som utvinner råvaran. Det finns olika typer av fonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar. Det finns två typer av fonder:

    • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.

    • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Ett exempel på en fond som ger exponering mot bolag som utvinner Litium är AuAg Precious Green.