Investera i silver

Silver som en investering​

Silver är en unik metall då den är viktig för både industrin och används som pengar. Silver är även den metall som leder värme och elektricitet bäst, vilket gör att den är viktig för den gröna omställningen.

Hur kan man investera i silver?

Det finns flera olika sätt att investera i silver

  • Fysiskt silver: Man kan köpa den fysiska råvaran och förvara den hemma, eller på en annan säker plats.

  • ETCer (Exchange Traded Commodities): Genom att köpa en ETC äger du fysiskt silver, men du slipper sköta förvaringen själv.

  • Derivat: Investeringsprodukter som följer priset på silver, men där du har en motpartsrisk mot utfärdaren av produkten.

  • Aktier: Aktiepriset på gruvbolagen som utvinner silver är starkt kopplat till spotpriset för silver. Gruvbolagsaktier rör sig ofta mer än priset på den underliggande tillgången eftersom du även adderar en bolagsrisk. Detta medför att aktien går upp mer när t.ex. silverpriset går upp, och tvärtom.

  • Fonder: Det finns olika typer av silverfonder. När man investerar i en fond betalar man en avgift för att en expert (fondförvaltare) ska välja ut underliggande tillgångar som ger exponering mot guld. En fond kan innehålla något av de alternativen som är listade ovan. Det finns två typer av fonder:

    • Daglighandlad fond: Ofta aktivt förvaltad vilket betyder att en expert ser över innehaven och balanserar om men jämna mellanrum.

    • Börshandlad Fond: En korg av värdepapper som följer ett index och handlas som en aktie.

Ett exempel på en daglighandlad fond med inriktning på silvergruvbolag är AuAg Silver Bullet.