Press Release | Den första ESG-fokuserade guldgruv-bolags ETFen lanseras

Den första ESG-fokuserade guldgruvbolags ETFen lanseras för att hjälpa investerare att få exponering mot guldgruvbolag på ett ansvarsfullt sätt.

  • Europas första guldgruvbolags-ETF med ESG-inriktning, AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF, ticker: ESGO, noteras på Londonbörsen den 7e juli

  • ETFen kommer också vara tillgänglig via Frankfurt-börsen under tickern: ZSG0 den 15 juli

  • ETFen följer ett index som rankar guldgruvbolag utefter ESG-egenskaper och exkluderar alla utom de 25 bästa med avseende på ESG-risk

  • ESG-screeningen för Solactive AuAg ESG Gold Mining Index tillhandahålls av det världsledande bolaget inom hållbarhetsdata, Sustainalytics

  • ETFen går under artikel 8 i disclosureförordningen (SFDR)

Lanseringen av Europas första ESG-fokuserade guldgruvbolags-ETF, AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF ger investerare en unik möjlighet till exponering mot guldgruvbolagssektorn. ESGO består av en likaviktad korg av 25 ESG-screenade guldgruvbolag.

AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF noteras på Londonbörsen i juli, följt av Frankfurt- och Milanobörsen. De flesta nordiska investerarna kommer kunna köpa ETFen via Frankfurtbörsen med tickern ZSG0. Fonden har skapats av AuAg Fonder, ett boutiquemärke med starkt fokus på ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen, i partnerskap med HANetf som är en white-label-leverantör av börshandlade produkter.

AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF följer Solactive AuAg Gold Mining Index, som rankar guldgruvbolag med avseende på ESG-egenskaper och exkluderar alla utom de 25 bästa i branschen. ESG-screeningen är oberoende och tillhandahålls av Sustainalytics som har mer än 25 års erfarenhet av att leverera ESG-relaterad forskning. ETFen går under artikel 8 i disclosureförordningen (SFDR).

Fonden är likaviktad där varje innehav har en vikt på 4%. Den likaviktade designen hjälper till att undvika koncentrationsrisker i större guldgruvbolag. En lägre vikt i marknadsdominerande guldgruvbolag ger en fördelaktig avkastningsprofil för AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF i en uppåtgående marknad för guld- och guldgruvbolag. Fondens totala kostnad är 0,60%.

Ädelmetaller, med sina unika egenskaper, är oumbärliga i omvandlingen till en grön värld. ”Impact investing” inom industrin främjar miljövänliga gruvbolag som till exempel använder förnybar energi, har fordon som går på bränsleceller, och återställer miljön runt gruvan efter drift. Hållbar gruvdrift möjliggör också återanvändandet av framdragen infrastruktur (vägar, vatten, el) för andra projekt. Gruvsektorn bidrar till de globala växthusgasutsläppen, vilket innebär att ESG-kriterier bör tas i beaktning, vilket är i fokus för AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF.

Eric Strand, VD på AuAg Fonder: ”Vi är glada att kunna lansera AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF för den ESG-medvetna investeraren som gör det möjligt att investera i bolag som utvinner guld med en aktiv ESG-inriktning. Gruvdrift är en bransch som har sett stora förbättringar i alla aspekter av ESG, men standarder varierar mellan regioner och företag. ESGO hjälper investerare att investera i guldgruvbolag med de bästa ESG-egenskaperna och investera i sektorn mer ansvarsfullt. ”

”Att lansera AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF är nästa stora steg för AuAg Fonder som en del av vårt starka fokus på ädelmetaller och grön-teknik-grundämnen. Vi har redan två daglighandlade UCITS-fonder, AuAg Silver Bullet och AuAg Precious Green, och nu har vi skapat ett världsunikt index och lagt till vår första börshandlade fond till familjen. ”

Hector McNeil, medgrundare och co-CEO på HANetf: ”ESG är mycket viktigt för alla typer av investeringar och investerare kräver alltmer större tydlighet och transparens från leverantörer av investeringsprodukter.”

”Det är ett stort fokus på HANetf och vi är glada över att kunna lansera AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF med AuAg Fonder. Det finns också ett starkt investeringcase i ESG-vänliga guldgruvor, vilket är en tillväxtsektor, delvis på grund av den monetära inflationen och den gröna omvandlingen. ”

”HANetf släppte Royal Mint Physical Gold ETC - RMAU på marknaden i mars 2020, det var den första Guld ETCn som bara lagrar LBMA-tackor med ESG-standard. RMAU-investerare frågade HANetf om vi kunde göra en ESG fond med inriktning på guldgruvbolag, så vi är mycket stolta över att kunna göra det med AuAg Fonder och lanseringen av ESGO.”

Investeringar är en risk där investeraren kan förlora hela, eller delar av sitt kapital.

Media Contact:

Christopher Svensson, COO

ESGO Picture.png