AuAg Fonder finns nu på Svenska Fribrevsbolagets fondtorg

Nu finns AuAg Silver Bullet och AuAg Precious Green tillgängliga för köp på Svenska Fribrevsbolagets plattform. SFB har en noggrann urvalsprocess för de fonder de lägger upp på sitt fondtorg och väljer enbart fonder som utmärker sig i sin kategori.

SBF Logo vit bakgrund 1200x675.png