Elements202105

Maj månad har varit händelserik med allt från positiva rörelser för ädelmetaller, till nya innehav i portföljen. Mer om detta i AuAgTrends längre ner i detta brev, där månadens makro-tema är det starka momentumet i råvarumarknaden.


Några större nyheter för månaden är att våra fonder nu finns tillgängliga hos Ålandsbanken samt på plattformen SharingAlpha.


Vi har även tecknat ett avtal med Sustainalytics för att ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå. Sustainalytics är marknadsledande och har mer än 25 års erfarenhet av ESG (environmental, social, governance) research. Detta kommer hjälpa oss i vår bolagsanalys, samt i vårt arbete för att främja hållbarhetsaspeketer hos bolagen.


Lanseringen av vår nya fond närmar sig, tidsplanen finns beskriven i mer detalj på hemsidan.

Vi gillar att dela med oss av våra kunskaper och delar länkar på Twitter/Linkedin, följ oss gärna där. Håll även utkik i Biblioteket där vi samlar information och innehåll som vi gillar.

Som allltid är vi tacksamma för det förtroende vi får från alla investerare - den gemensamma resan har bara börjat!


Läs mer

Klicka på loggan för att komma till respektive fondsida. Här kan du bland annat se: hur man investerar, de nya fondbladen, samt live ticker på innehavens kurs.AuAgTrends

Makro-tema: Starkt momentum i råvarusektorn

I förra månadens nyhetsbrev var temat ”Skatter & Inflation” vilket visat sig vara ett fortsatt högaktuellt ämne. Det amerikanska konsumentprisindexet (CPI) som mäter en korg av varor såväl som energi och bostadsrelaterade kostnader uppvisade nämligen den högsta månatliga ökningstakten sedan september 2008. Förväntningarna för april månad låg på 0,2 procent, men ökningen visade sig i stället bli 0,8 procent. Detta är någonting som sannolikt kommer att påverka det fortsatta investeringsklimatet framöver.


Stigande prisinflation har blivit lite av ett orosmoment för marknaden på sistone. FED har genom sin expansiva penningpolitik successivt lyckats måla in sig själva i ett hörn. De försöker nu kommunicera att det bara är kortvariga och övergående inflationstendenser som de ser (vad skall de annars säga?). Allt för att fortsätta upprätthålla förtroendet från marknaden och skapa en känsla av att de har full kontroll över situationen.


I råvarusektorn fortsätter trenden med högre priser. Under maj månad så handlades t.ex. vete och majs till nya 9 års högsta och både järnmalm och stål ihop med många andra råvaror noterade nya all time high nivåer. Av ännu högre signifikans var dessutom att kopparpriset noterade ett ny all time high och därmed tog ut tidigare rekordnivå som går hela vägen tillbaka till 2011. Likheterna då kontra nu är att kopparpriset även för tio år sedan var en ledande indikator för ett kommande prisrally i silver.


Fastän koppar och silver är två vitt skilda råvaror, så påminner de likväl mycket om varandra i det faktum att bägge metallerna är oersättliga i den värld vi lever i. När det gäller elektrisk ledningsförmåga används ofta koppar som standard (IACS) där dess ledningsförmåga sätts till 100% och som sedan andra ledare jämförs med. Endast silver leder elektricitet bättre än koppar och har ett värde på 105%. Dessa metaller återfinns inom tusentals olika produkter, t.ex. solpaneler som försörjer miljontals hem och byggnader med förnyelsebar energi och som viktig komponent i eldrivna fordon. Silver och koppar är således det ”riktiga guldet” som möjliggör transformationen till en grön värld.


Kort om Fonderna

För fonden AuAg Silver Bullet A slutade maj månad upp med 17,38 procent. NAV-kursen är nu 165,73 vilket är den högsta månadsstängningen sedan fondens lansering för drygt 1,5 år sedan. Mycket av förklaringen går att finna i att guld återtagit 1 900 USD nivån. Guldet var som lägst nere och samlade kraft kring 1 680 USD och har därefter signalerat för uppgång. Vi har nu återupptagit resan mot att ta oss upp och så småningom förbi förra sommarens all time high nivå kring 2 070 USD. Silver fortsätter att visa på relativ styrka och maj månad resulterade i den högsta månadsstängningen på tio månader strax ovan 28 USD. Detta har gynnat bolagen i fonden där varje procents uppgång i underliggande råvaror skapar en hävstång på bolagets framtida vinster. För mer information om fonden, se hemsidan och fondblad.


AuAg Precious Green A slutade nära på oförändrat i maj månad med minus 0,22 procent. Förväntningar om högre inflation fortsätter att sätta press på många av green-tech bolagen som värderas och prissätts utefter framtida vinster. Sektorn hade en sensationellt stark uppgång under hösten fram tills början på februari, där flera bolag gick upp med hundratals procent. Dessa bolag har nu gett tillbaka en del av sin tidigare avkastning och rekylerat nedåt under de senaste månaderna. Fonden har trots det haft en relativt stabil utveckling med en positiv avkastning för året vilket belyser vikten av att diversifiera mellan olika tillgångsslag och balansera upp volatila bolag med en real tillgång som guld. För mer information om fonden, se hemsidan och fondblad.


Under månaden som gick så tog vi in ett nytt innehav i AuAg Precious Green. QuantumScape (QS:US) som grundades 2010 jobbar med att utveckla framtidens litiumbatterier (solid state/glass batteries). Målet är att förbättra batteriers egenskaper gällande energidensitet, laddningstid, livslängd, säkerhet, och kostnadsbild. Vetskapen om Volkswagen och Bill Gates som stora investerare, fick bolagets aktiepris att skjuta i höjden i samband med börsnoteringen i november i fjol. Aktiekursen har därefter korrigerats ner till en mer rimlig nivå och vi ser detta som ett bra läge att investera. QuantumScape som är ett spännande och innovativt bolag har därmed ersatt Panasonic inom delstrategin ”energilagring”. Tack vare att fonden är väldiversifierad med flera delstrategier så kan vi ta in ett så här intressant men volatilt bolag.