Elements202110

Under oktober månad har det varit ett fokus på höga energipriser, råvarubrist inom flera områden, samt fortsatta logistik- och produktionsproblem. Ädelmetallspriserna har återhämtat sig något efter nedgången föregående månad. Detta är områden vi går in på djupare längre ner i detta brev.


Ytterligare fokusområden denna månad har varit att utveckla vår ”Impact investment process”, alltså hur vi kontinuerligt arbetar för att driva förändring med avseende på ESG frågor hos våra innehav. Vi har även skapat videomaterial för att enkelt nå ut med den senaste infon till er, våra investerare. Vi har medverkat i EFN Marknad, fått internationell uppmärksamhet där vi spelat in en intervju med Proactive Investors, samt lanserat en video tillsammans med Nordnet i Danmark, länkar finns nedan.

Vi gillar att dela med oss av våra kunskap och delar aktivt innehåll på Twitter/Linkedin, så följ oss gärna där. Håll även utkik i Biblioteket där vi samlar information som vi gillar. Här är ett urval av länkar från den senaste månaden:

Om du missade:

Resan tillsammans fortsätter!

Läs mer

Klicka på loggan för att komma till respektive fondsida. Här kan du bland annat se: hur man investerar, de nya fondbladen, samt live ticker på innehavens kurs.Megatrend: Monetär inflation

Guld noterade en ny högsta nivå i dollar så sent som i augusti i fjol när det tog sig förbi sin tidigare toppnotering på 1921 dollar som går hela vägen tillbaka till 2011. Sedan dess så har listan på råvaror som gått starkt under det gångna året växt ytterligare. Palladium, rhodium, koppar, tenn, litium, magnesium, aluminium bara för att nämna några. Allt fler aktörer på de finansiella marknaderna börjar nu också vakna upp till att vi befinner oss i en bullmarknad för råvaror då även breda råvaruindex bekräftar detta genom att handlas kring nivåer som vi inte sett sedan 2014-2015.


I mitten på månaden meddelade den nederländska aluminiumtillverkaren Aldel att de stoppar sin produktion vilket åtminstone kommer vara året ut. Detta på grund av att elpriset blivit alldeles för högt. Att tillverka aluminium är en väldigt energikrävande verksamhet där elen står för cirka 40 procent av kostnaden. Vid nuvarande priser kostar elen 4500 euro per producerad ton aluminium, medan försäljningspriset ligger på blott 2 500 euro per ton. Företagsledningen meddelade därför att fortsatt aluminiumproduktion hade krävt någon form av statligt bidrag. Alternativet är att priset anpassar sig och reflekterar ett marknadsmässigt försäljningspris. [Source 1] [Source 2]


En annan kritisk råvara som det just nu skrivs mycket om är magnesium som används frekvent i bilindustrin i allt från motorer till karosser, fälgar och växellådor. Magnesium är också tätt sammankopplat med aluminium då en brist på magnesium hotar tillgången på de aluminiumlegeringar komponenterna tillverkas i. Magnesium tillsätts i legeringarna för att öka deras materialstyrka. I dagsläget så står Kina för drygt 85 procent av den globala produktionen och förser hela 95 procent av Europas efterfrågan. Kinas industrier genomgår just nu en allvarlig energikris, bland annat orsakad av ett högt kolpris. Det råder dessutom torrtid vilket minskar vattenkraftens elproduktion. Samtidigt så hade landet redan i september månad gjort slut på nästan samtliga av sina statliga utsläppskvoter. Det har lett till att 25 av 50 fabriker i Staden Yulin i Shaanxi-provinsen som är ett viktigt nav för magnesiumproduktionen fått stänga ner. En handfull andra fabriker beordrades också att omgående halvera sin produktion. Effekten av detta är att lagren i Europa sinar fort då magnesium är svårt att lagerhålla eftersom det börjar oxidera efter bara tre månader. [Source]


För att motverka de ökande energipriserna har EU:s högsta ledning rekommenderat alla 27 medlemsländer att följa deras angivna riktlinjer. Dessa inkluderar sänkta skatter och bidrag till de bolag som påverkats mest, vilket i sin tur kommer leda till ytterligare ökad skuldsättning. [Source]


Allt högre priser på råvaror, insatsvaror, och förpackningsmaterial ihop med ökade el- och dieselpriser ger företagen till slut inga andra alternativ än att behöva höja priserna ut mot konsument. Den monetära inflationen spiller alltså förr eller senare även över till ren prisinflation i konsumentvaror vilket vi nu börjar att se tydliga tecken på. [Source 1] [Source 2]


US Debt Ceiling: Under oktober månad fick USAs kongress igenom beslutet att höja skuldtaket med $480 miljarder. Detta betyder att USA kommer kunna betala sina utgifter fram tills början av december 2021. [Source]

Megatrend: Transformation till en grön värld

Sustainable Mining: World Gold Council är en organisation som syftar till att utveckla olika aspekter av guldindustrin. De gruvbolag som ligger i absoluta framkant i världen följer redan principerna för ansvarsfull guldbrytning [Source]. Dessa gruvbolag har nu också åtagit sig att följa rapporteringsriktlinjerna från ”Taskforce for Climate-related Financial Disclosures” (TCFD). Det innebär att de numera har integrerat ämnen relaterade till klimatförändringar i sin bolagsstyrning, strategi och riskhanteringssystem [Source].


Guld, Silver och Fiatvalutor På AuAg gillar vi att ha guld/silver som utgångspunkt för att mäta värde, och att fiat-valutorna antingen stiger eller försämras mot guld/silver. På marknaden är priset på guld och silver i USD. Detta gör att priset på dessa metaller blir billigare eller dyrare i andra valutor beroende på rörelserna mellan till exempel USD och EUR.

Kort om Fonderna

AuAg Silver Bullet A gick under oktober månad upp med 10,22 procent (SEK). Silverpriset i USD visade också en stark utveckling och steg med 7,75 procent. Flera innehav i fonden, bl.a. First Majestic och Endeavour Silver meddelade redan i början av månaden i deras respektive Q3 highlights att priset på silver var allt för lågt. Bolagen valde därför att lagerhålla en del av silvret som de producerat i en förväntan om att kunna sälja till betydligt högre priser framgent. [Source 1][Source 2]


AuAg Precious Green A gick under månaden upp med 9,42 procent (SEK). Guldpriset steg 1,51% under månaden, men de främst bidragande orsakerna till den positiva avkastningen under månaden tillskrivs två strategier inom green-tech-allokeringen i fonden. Bolagen med fokus på att skapa grön energi och bolagen med fokus på att lagra energi uppvisade en stark utveckling.


AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF gick under månaden upp med 10,80 procent (USD). I relation till guldprisets utveckling så var det en relativt kraftig överprestation. Fonden följer vårt eget helt regelbaserade index - Solactive AuAg ESG Gold Mining Index – som balanseras om kvartalsvis för att ge en likaviktad exponering mot de 25 främsta gruvbolagen baserat på ESG risk-rating.


Outlook

Här är de viktigaste faktorerna som kommer att påverka investeringsklimatet för ädelmetaller och green tech-metaller framöver:

  • På 13 år (sedan finanskrisen 2008) har Feds balansräkning gått från 1 biljon USD till över 8 biljon USD, vilket har stöttat den globala aktiemarknaden under alla dessa år. Kommer vi snart få se nedtrappning av stödköp, åtstramning och räntehöjningar? Och kommer inflationen att stiga snabbare än räntehöjningarna, vilket gör realräntorna ännu mer negativa? [Source]

  • Vår uppfattning är att alla tar en lösning på skuldsituationen för givet, så eventuella negativa överraskningar skulle göra marknaden nervös och kan resultera i högre volatilitet

  • Efter positionsförändringarna på COMEX i oktober ser vi ett fortsatt positivt läge, men samtidigt lite mindre gynnsamt i jämförelse med förra månadens extrema positionering [Source]

  • Trenden för ädelmetallsgruvbolagen, som genererar starka resultat till nuvarande priser, har stigande utdelningar, gör fler återköp och har ökande M&A-aktiviteter, fortsätter. Vi tror att 2021 kommer att bli ett starkt år för sektorn. Guldpriset har varit lite lägre under 2021 än 2020, men med ett liknande årsgenomsnittspris. 2020 var ett rekordår för den genomsnittliga ”all-in sustaining cost”-marginalen (AISC). AISC-marginalen är guldpriset minus kostnaden för att producera metallen [Source]


De uppdaterade fondfaktabladen hittar du här:Disclaimer

The performance represented is historical; past performance is not a reliable indicator of future results and investors may not recover the full amount invested. All performance is calculated net of all expenses and management fees. Any investment decision with AuAg Fonder financial concepts should be made on the basis of the current prospectus, which is available along with the key investor information document, the current annual and semi-annual reports, electronically on auagfonder.se, aifmgroup.com – AuAg Silver Bullet, aifmgroup.com – AuAg Precious Green, hanetf.com – AuAg ESGO ETF. Further information can be obtained from your financial advisor. He/She can advise you independently of AuAg Fonder. AuAg Fonder only publishes product-related information and does not make any investment recommendations.