Elements202112

När vi summerar 2021 så kan vi se hur AuAg har växt på alla fronter. Fler anställda, nya starka partnerskap, en ny fond och ett sammanlagt förvaltat kapital (AUM) som ökat från 858 msek till 1 212 msek (+354 msek). Att passera 1 miljard i förvaltat kapital är verkligen en historisk milstolpe - och det har vi nått tack vare er investerare och de mycket positiva nettoinflödena vi sett i fonderna under året.


AuAg Silver Bullet hade ju ett mycket bra första helår 2020 men nu ett svagare 2021. I år var det i stället AuAg Precious Green som hade sitt första hela år, vilket också blev ett bra startår för, vår stabilare, ”multi-asset” fond. AuAg Precious Green dyker nu upp på fler och fler plattformar, senast på Strivo.


Som tidigare år så ”föddes” även 2021 en ny fond, AuAg ESGO ETF, en börshandlad Gold Mining-fond. ESGO är noterad på följande börser: London, Frankfurt, Milano och nu senast i december på Parisbörsen. Att vara först med en svenskskapad ETF inriktad mot en global marknad känns verkligen stort. ETFer är en svår marknad där vi utmanar världens största fondförvaltare såsom iShares/BlackRock. Spännande!


Vår satsning mot rådgivarmarknaden samt institutionella investerare går nu igång på riktigt under 2022. Vi kommer även göra en stor satsning på vårt digitala värdeerbjudande där vi planerar att lansera en ny hemsida under början av året.


Som ni förstår så ser vi verkligen fram emot 2022! Med fortsatt växande intresse från er, våra investerare, samt en gynnsam marknad ska vi nog tillsammans kunna passera ytterligare milstolpar även detta år.


Följ oss gärna på Twitter/Linkedin där vi publicerar nyheter mer löpande. Håll även utkik i Biblioteket där vi samlar information som vi gillar. Här är ett urval av länkar från den senaste månaden:

Om du missade:


Höjdpunkter från månaden

FEDs ”tapering”, nedtrappning av tillgångsköp, innebär fortfarande att balansräkningen växer, bara något långsammare än tidigare. Med början i januari kommer FED nu bara öka sitt innehav av statspapper med 40 miljarder USD per månad och kreditinstrument säkerställda med bostadslån, med 20 miljarder USD per månad.


USA löste skuldtaksproblematiken i sista stund då en engångshöjning av skuldgränsen röstades igenom med minsta möjliga marginal. Nu höjdes den amerikanska lånegränsen till 31,4 biljoner USD från 28,9 biljoner USD. Den ökade nivån behövs för att betala av de 7,85 biljoner USD som den utökade skuldsättningen under Covid-krisen inneburit.


Inflationen de senaste månaderna har stigit kraftigt i nästan alla länder och de höga energipriserna drabbar Europa särskilt hårt. Anställda i alla branscher vill därför se betydande löneökningar som kompensation för kostnadsökningarna, särskilt då många företag har visat starka resultat och vinster.


Europa behöver energi under transformationen till en grön värld. EU-kommissionen har lagt ett förslag att kärnkraft skulle kunna klassas som ”grön” under en omställningsperiod. Troligen står Frankrike bakom förslaget, medans Tyskland som avvecklar både kol och kärnkraft inte gör det. Vi ser med spänning fram emot hur denna fråga utvecklas. Kärnkraft (fission) ger mycket energi men har även sina problem. Vi hade gärna sett Torium-kraftverk som inte kan drabbas av härdsmälta eller användas till atomvapen. Dessutom är det nog lyckad utveckling av fusionsenergi som slutligen löser energifrågan.