Sveriges kanske mest riskfyllda fond

Uppdaterat: 30 aug 2019


AuAg Fonder: Lanserar "Sveriges kanske mest riskfyllda fond" efter sommaren, fokus på silver Läs artikeln på Fonder Direkt: https://fonderdirekt.se/nyheter/2019-07-08-auag-fonder-lanserar-sveriges-kanske-mest-riskfyllda-fond-efter-sommaren-fokus-p%C3%A5-silver/ … … Trevlig sommar! /eric