Som utlovat - Det kommer svänga ordentligt!

Uppdaterad: 8 sep 2019

Nya fondens jämförelseindex +41,63% i USD senaste 90 dagarna (Jun/Jul/Aug). Mer löpande info kommer fram till fondstart.

87 visningar