Att investera i råvarufonder

Att inkludera råvaror i sin investeringsportfölj kan ha många fördelar. För att ge en introduktion till vilka alternativ man har som investerare, och hur det fungerar att investera i råvaror kommer följande frågor besvaras:

  • Vad är en råvara?

  • Varför investerar man i råvaror?

  • Hur kan man investera i råvaror?

  • Vad är en råvarufond?

Vad är en råvara?

En råvara en tillgång som utvinns direkt ur naturen, t.ex. trä, olja, kaffebönor och metaller. Det finns olika kategorier inom råvaror:

  • Mjuka råvaror (soft commodities, eller ”softs”) inkluderar råvaror som man odlar, t.ex. kaffe, kakao, socker, majs, vete, och sojabönor.

  • Hårda råvaror, hard commodities är råvaror som man utvinner genom att gräva i marken, t.ex. guld, silver, koppar, och lithium.

  • Energiråvaror är direkt relaterade till energi och inkluderar elektricitet, gas, kol och olja.

Varför investerar man i råvaror?

För en investerare medför en investering i råvaror en diversifiering av portföljen då detta tillgångsslag har låg korrelation med den breda aktiemarknaden. En investeringsportfölj som består att flera okorrelerade tillgångar medför en högre riskjusterad avkastning. Att investera i råvaror kan också vara ett bra skydd mot inflation då man historiskt kan se att råvarupriser ökar under perioder med hög inflation.

Hur kan man investera i råvaror?

Det finns olika sätt att investera i råvaror. Man kan investera i terminskontrakt, aktier, börshandlade fonder, daglighandlade fonder, eller direkt i den fysiska råvaran.

Vad är en råvarufond?

Ett investerarvänligt sätt att få exponering mot råvarumarknaden är att investera i en fond. När man investerar i en fond låter man en förvaltare allokera tillgångarna i fonden, och man slipper det aktiva arbetet med att hålla koll på marknaden. Detta är fördelaktigt om man på ett effektivt sätt vill inkludera råvaror i sin investeringsportfölj. Att investera i fonder medför en förvaltningsavgift, så man bör alltid läsa fondfaktabladet innan man investerar.

Inom kategorin råvarufonder kan man välja mellan daglighandlade fonder, och börshandlade fonder (ETFer). Skillnaden mellan dessa är att daglighandlade fonder är aktivt förvaltade, och handlas en gång per dag, medans börshandlade fonder är regelstyrda och kan köpas och säljas när som helst under börsens öppettider, precis som en aktie.