auag-PreciousGreen-vit.png

Information om fonden

 • Nytolkning av den klassiska 60/40 portföljen - anpassad till vår tid, och en grön framtid

 • Globala aktier ersatt med 60% Green-Tech-företag som möjliggör transformationen till en grön värld

 • Obligationer ersatta med 40% guld/ädelmetaller för att både skydda portföljen och ha stark avkastningspotential

Med en portfölj av företag som möjliggör skapandet av en grön värld går vi ett steg längre än de traditionella hållbarhetsfonderna. Därmed blir investerare positionerade rätt för att kunna få avkastning på denna mega-trend.

Green-Tech-strategin är diversifierad i fyra delstrategier:

 1. Produktion av miljövänlig energi

 2. Minskad energiförbrukning, minskade utsläpp samt återvinning

 3. Energilagring

 4. Utvinning av grundämnen som behövs inom grön teknik

Vi ser guld/ädelmetaller som ett starkare portföljskydd än obligationer - både under korta systematiska chocker och i en framtid med hög monetär inflation.

Hur köper jag AuAg Precious Green?

Sverige​

Norden​

Europa

Allfunds Europe - MFEX Europe - Clearstream - Euroclear

 

Dyk Djupare

Bild1.png

Fondblad

Information om innehaven i fonden, historik, riskklass, mm.

Green World.jpg

Presentation

Genomgång av makroläget och bakgrunden till bolaget och fonderna.

Silver solceller (2).jpg

Hållbarhet

Våra fonder främjar miljörelaterade och sociala egenskaper (artikel 8).

Bild3.jpg

Mer information

Mer info om fonden, t.ex. KIID, fondbestämmelser, årsberättelser, mm.

 

Innehaven

Vi är inte en blackbox. Transparens och frihet är viktigt för oss. För att hålla våra investerare uppdaterade om marknaden och fonderna har vi skapat en översikt över marknadsdata samt innehaven i våra fonder. Nedan presenteras ädelmetallspriser, valutor, samt innehaven i AuAg Precious Green.

Ädelmetallspriser och valutor

Innehaven i AuAg Precious Green

Disclaimer

 • De markerade raderna uppdateras på daglig basis efter att börsen stängt

 • Datan uppdateras i realtid men kan i vissa fall vara mer fördröjd

 • Viss data tillhandahållen från EDI

 • Viss realtidsdata och fördröjd data tillhandahållen från Exegy

Förtydliganden

Fonden är en blandfond och investerar sammanlagt minst 90 procent i sina två tillgångsslag, bolag med fokus på grön teknik 60% (min 50%) och exponering mot ädelmetaller med fokus på guld 40% (min 30%).

De 20 innehaven ovan (grön teknik) har en målvikt om 3% vardera och sammanlagt 60% när vi köper / säljer. Innehaven tillåts i realtid drifta +/- 35% mot sin målvikt.